alert icon
Tyto internetové stránky nepodporují Internet Explorer 8 nebo 9. Použít jiný prohlížeč.
Skrýt hlášení hide icon
Swagelok Česká republika a Slovensko | Central Fluidsystems

Vaše autorizované obchodní a servisní centrum

Jak vybrat správný typ regulátoru

regulators for newsletter
Většinou si stačí položit několik otázek, pro přesnou specifikaci pro vás máme připravené i vzorečky.

Pět otázek

Těm z vás, kteří upřednostňují jednoduchost, položíme většinou pět základních otázek:

 1. Jaký typ regulátoru budete používat?
  Obvykle jde o regulátor výstupního tlaku (Pressure-Reducing Regulator) nebo regulátor vstupního tlaku (Back-Pressure Regulator).

 2. Jaká je hodnota vstupního a výstupního tlaku?
  Obecně lze říct, že budete potřebovat regulátor určený k nasazení ve větším rozmezí, než je tlak, který máte v systému. „Když je výstupní tlak např. 34,5 baru, nebude pro vás vhodné rozmezí 0–34,5 baru. Potřebujete dvojnásobnou tlakovou úroveň. Nejpřesnější hodnota se nachází vždy uprostřed,“ říká Ing. Robert Chval z našeho servisního a prodejního týmu.
  S ohledem na vstupní tlak vykazují menší tlakovou ztrátu a širší ideální provozní rozmezí takové regulátory, jejichž hodnota vstupního tlaku se velmi blíží skutečnému systémovému tlaku, na rozdíl od regulátorů, jejichž hodnota vstupního tlaku je mnohem vyšší než skutečný tlak v systému.

 3. Bude regulátorem proudit plyn, nebo kapalina?
  Plyny mohou být stlačené, kapaliny nikoli, a proto je zacházení s kapalnými médii o něco jednodušší.

 4. Jaká je provozní teplota?

 5. Jaké jsou požadavky na průtok?
  Křivka průtoku je graf znázorňující rozmezí tlaků, které regulátor udrží za předpokladu určitého průtočného množství v systému. Nejvhodnější je, když regulátor pracuje v hodnotách nacházejících se uprostřed jeho rozmezí, kdy je křivka průtoku poměrně rovná. Pokud má křivka hraniční hodnoty, vzniká nebezpečí, že průtok nebude dostačující nebo bude třeba, aby byl regulátor doširoka otevřený, což zcela znemožní regulaci tlaku.

 6. Dolaďování detailů

  U kapalin začneme tím, že objemový průtok (Qv) průřezem potrubí (A) za určitou jednotku času je vždy konstantní. Proto Qv = A x V (rychlost). To znamená, že pokud se průřez zmenšuje, musí se rychlost zvýšit, aby byl zachován stejný objemový průtok. Průtočné množství tedy závisí pouze na poklesu tlaku. Dokud je rozdíl mezi P1 a P2 stejný, zůstává stejný i průtok, ať už je systémový tlak vysoký, nebo nízký.

  Další pravidlo říká, že rychlost by u různých typů čerpadel neměla překročit určité limity. Podle jiného pravidla nemá rychlost přesáhnout 4,5m/s, pokud je tlak vyšší než 7 barů.

  V případě plynů jsou vzorečky složitější. Vzhledem k tomu, že se hustota plynů mění s tlakem, je důležité spočítat velikost dvou otvorů v regulátoru, a to průřez sedla a průměr výstupního otvoru.

  Se spoustou informací vám pomůžou odborníci z našeho týmu ze společnosti Bercon Fluidsystems, kteří znají všechny možné souvislosti. Neváhejte nám sdělit základní údaje a my vše spočítáme za vás nebo ve spolupráci s vámi.

  Katalog: Pressure Regulators, K Series

  Katalog: Pressure Regulators, RHPS Series   Příklad systému se závitovým potrubím