alert icon
Tyto internetové stránky nepodporují Internet Explorer 8 nebo 9. Použít jiný prohlížeč.
Skrýt hlášení hide icon
Swagelok Česká republika a Slovensko | Central Fluidsystems

Vaše autorizované obchodní a servisní centrum

Naším cílem je uspokojovat potřeby a očekávání všech zainteresovaných stran (zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců a společnosti Swagelok Company) a patřit ve svém oboru podnikání k nejlepším ve vytváření hodnot pro zákazníky. Při realizaci dodávek fluidních komponent je ve společnosti Central Fluidsystems základní prioritou vždy důsledné uplatňování požadavků zákonných předpisů a požadavků zákazníků v rámci zásad zavedeného systému řízení jakosti.


Pro neustálé zlepšování zavedeného systému řízení vyhlašuje společnost Central Fluidsystems tuto politiku jakosti:

Pro dosažení a další rozvoj priorit společnosti jsou uplatňovány následující zásady a principy:

a) Ve vztahu k zákazníkům

• péče o rostoucí spokojenost zákazníků je předpokladem prosperity, proto je spokojenost zákazníků trvale sledována a vyhodnocována;

• zákazník je naším partnerem při neustálém zlepšování procesů a jakosti našich produktů;

• naší filozofií, je že vše může být uděláno lépe.

b) Ve vztahu k dodavatelům

• na prvním místě je naším dodavatelem společnost Swagelok Company a její obchodní

a distribuční centra, včetně regionálních skladů a technických center;

• při výběru jiných dodavatelů preferujeme pouze konkurenceschopné dodavatele způsobilé realizovat kvalitní výrobky a služby;

• s našimi dodavateli vytváříme korektní partnerské vztahy založené na otevřené komunikaci.

c) Ve vztahu k zaměstnancům

• zaměstnanci představují základní hodnotu, která je předpokladem k prosperitě společnosti;

• vzdělávací politikou rozvíjíme schopnosti a výkony našich zaměstnanců;

• plánovaným vzděláváním rozšiřujeme povědomí nejen v oblasti jakosti, ale i v oblasti platných a závazných předpisů, které mají vazbu na produkty realizované v naší společnosti;

• součástí kultury společnosti je vytváření hodnotných mezilidských vztahů, péče o pracovní prostředí a zlepšování pracovních podmínek;

• všichni zaměstnanci jsou povinni plnit požadavky systému řízení jakosti.      

 

V Plzni 1. ledna 2020                                                                   

Patrick Dueppuis

ředitel společnosti Central Fluidsystems

 

Dokument:  Dokument Politika Jakosti