alert icon
Tyto internetové stránky nepodporují Internet Explorer 8 nebo 9. Použít jiný prohlížeč.
Skrýt hlášení hide icon
Swagelok Česká republika a Slovensko | Central Fluidsystems

Vaše autorizované obchodní a servisní centrum

Kalkulátor průtoku (CV)

Buďte opatrní při použití získaných výsledků na regulátory tlaku. Cv regulátoru představuje průtočné množství při jeho plném otevření, přičemž regulátory tlaku nejsou nikdy určeny k použití v tomto bodě. Vynásobte výsledek bezpečnostním koeficientem 1,5 a zkontrolujte průtočné křivky v katalogu daného produktu.


CV Calculator
Pro přesný výpočet tlaku by mělo p1 být větší než p2.

Hodnota CV:

Hodnota průtoku

Prosím, zadejte teplotu.

Prosím, zadejte hodnoty tlaku p1 a p2.

Pro vypočet průtoku musí být vložena hodnota Cv.

Pro vypočet Cv musí být vložena hodnota průtoku.

Pro zadané hodnoty tlaků neexistuje průtok.