alert icon
Tyto internetové stránky nepodporují Internet Explorer 8 nebo 9. Buď musíte aktualizovat verzi vašeho prohlížeče Internet Explorer nebo použít jiný prohlížeč.
Skrýt hlášení hide icon
Swagelok Česká republika

Vaše autorizované obchodní a servisní centrum

Proč bezešvé trubky jednoznačně vedou nad závitovým potrubím?

Small Bore Tubing
U aplikací s malým průměrem je bezešvá trubka jednodušším řešením, protože je lehčí, její instalace je snadnější a má méně potencionálních míst úniku; při zohlednění faktorů potřebného nářadí, práce a údržby, je také levnější.

Historicky bylo závitové potrubí způsob, jak dostat medium z bodu A do bodu B u jakéhokoliv systému s průměrem vyšším než jeden palec. Je to tak dokonce uváděno i v mnoha specifikacích. Ale jakmile u aplikací s malými průměry jednou vyzkoušíte bezešvé trubky, již  nebudete chtít používat závitové potrubí. Její instalace je totiž jednodušší, bezpečnější a rychlejší.

Porovnání potřebného nářadí, práce a údržby

Porovnejte nářadí potřebné pro vytvoření typického projektu potrubí se závitovými spoji: Stojany na potrubí, závitová očka, řezné oleje a chladicí kapaliny, utěsňovací prostředky a teflonová páska. Poté je zde sestavení, testování, rozebírání, opravy, opětovné sestavení. U svařovacích prací potřebujete kvalifikovaného svářeče a svářecí vybavení. V závislosti na typu práce může být vyžadováno povolení ke sváření, tlakové zkoušky, protipožární systém, kalení, úpravy svaru, proplachování, pasivace a inspekce.

Vytvoření stejného systému pomocí ohýbaného potrubí je snadnější. Kromě potrubí a šroubení potřebujete jen ohýbačku, nástroj pro srážení hran a francouzský klíč. U zakázek většího rozsahu může být lepší použít předlisovací zařízení namísto francouzského klíče. Po krátkém zaškolení může sestavit a instalovat šroubení Swagelok správným způsobem každý hned napoprvé, a v případě, že hledáte intenzivnější podporu či školení, máme pro vás připravené vzdělávací programy.

Příklad systému se závitovým potrubím

Pojďme se podívat na příklad instalace. Na první ilustraci si můžete povšimnout několika nevýhod. Dotáhnutí potrubí v kolenech je závislé na síle instalatéra. U kolen může dojít k přetažení závitu, které může poškodit závity a způsobit netěsnost. Nebo může dojít k nedostatečnému dotažení ve snaze o správné vyrovnání a to opět vede k netěsnosti.

Pipe Fitting Assembly


Navíc má tento systém jedenáct potencionálních míst úniku. Jakmile je systém se závitovým potrubím nainstalován, vyjmutí jakéhokoliv prvku vyžaduje sekvenční demontáž. To může způsobit namáhání ostatních závitových spojů a vést ke vzniku netěsnosti. Vzhledem k tomu, že jsou předpisy na ochranu životního prostředí čím dál tím přísnější, nelze úniky považovat za drobný problém řešitelný údržbou. Náprava pak může způsobit finanční ztráty a prostoje.

Stejný systém s bezešvou trubkou

Nyní se podívejme na stejný systém realizovaný pomocí bezešvé trubky. První věc, které si všimnete, je jednoduchost. Vše co potřebujete je trubka a dvě šroubení. Stejně jako u závitového potrubí musí být trubka nařezána a odhrotována. Ovšem cesta z bodu A do bodu B je vytvořena pouze z ohybů. Nejsou třeba žádné další šroubení. Ohyby v potrubí způsobují menší turbulence a pokles tlaku než úhlové šoubení.

Tube Fitting Assembly


Abychom mohli šroubení připojit, je třeba je otočit o jeden a čtvrt otáčky manuálně nebo pomocí lisovačky a vytvořit tím těsný spoj. Jsou zde pouze čtyři místa, kterými může potenciálně dojít k úniku. Šroubení taktéž umožňují snadný přístup k prvkům systému bez nutnosti sekvenční demontáže. 

Stále používáte závitové potrubí u aplikací s malým průměrem? Proč?

Bezešvá trubka je v porovnání se závitovým potrubím stejné pevnosti mnohem lehčí a její instalace a připevnění mnohem snadnější. A to je pouze jeden z mnoha důvodů, kvůli kterým je u aplikací s malým průměrem bezešvá trubka lepší než závitové potrubí.

V přiložených obrázcích jsou použita devadesátistupňová kolena, avšak pokud do hry vstupují ostré a tupé úhly, jsou výhody bezešvé trubky ještě výraznější. Trubka může být ohnuta přesně podle požadavků, což přináší prostorové úspory a lepší charakteristiky průtoku.

Materiál pro bezešvé trubky stejné délky je dražší než pro závitové potrubí, jakmile však u jednotlivých systémů započítáte cenu nástrojů, práce a náklady na provádění údržby, bezešvá trubka vyjde zřetelně výhodněji.

Potrubní systém z bezešvé trubky je také lehčí než závitové potrubí. Je tedy třeba skladovat, zvedat a instalovat materiál o nižší hmotnosti.

Pokud tedy stále používáte závitové potrubí, proč se nepodívat na výhody bezešvé trubky do katalogu Řešení pro bezešvé trubky u malých průměrů od společnosti Swagelok.


Příklad systému se závitovým potrubím