alert icon
Tyto internetové stránky nepodporují Internet Explorer 8 nebo 9. Použít jiný prohlížeč.
Skrýt hlášení hide icon
Swagelok Česká republika

Vaše autorizované obchodní a servisní centrum

Řešení off-line odběru vzorků

GSL fill lever

Vlastnosti off-line odběru vzorků

Pro škálu potřebných aplikací nabízí Swagelok dvě systémové kategorie odběru vzorků.

gsm gsc illustration

Systém odběru plynných a kapalných vorků (GSM)

Typ GSM využívá tlakové lahve, které chrání vzorek před jeho únikem i v případě natlakování a jsou odolné i proti náhodnému poškození. GSM je nejspolehlivější metoda odběru a uchování vzorků.

Systém odběru v uzavřené smyčce metodou GSM nasává pod tlakem látku z procesu a vrací ji do procesu v místě s nižším tlakem (např. v místě před čerpadlem), přičemž využívá rozdílu tlaků k nucenému průchodu kapaliny odběrovým systémem. Tento okruh představuje trasu proudění do zařízení na odběr vzorku s návratem do procesu nebo hrdla. Modul GSM může být při tomto uspořádání trvale součástí obtoku nebo i jinak vřazen do místa odběru. Odběrové vedení pak zůstává (s nulovou prodlevou pro odběr) v pohotovosti, připravené k odběru vzorku. Pro všechny systémy GSM je účelným doplňkem pojistná membrána. Jako další pojistný prvek proti nebezpečí vzniku přetlaku v nádobě na odebraný vzorek vlivem změn teploty nebo přeplnění lze do systému pro odběr vzorku instalovat také přetlakový ventil

Každá konfigurace systému pro odběr vzorků využívá kompresní šroubení Swagelok. Výjimkou jsou vzorkovací lahve s připojením NPT závitů, které zabraňují potenciálním únikům daného média.

Klíčovým prvkem GSM je přepínací ventil na řízení toku média. Pomocí kulových ventilů řady Swagelok 40G, které se využívají jako přepínací, lze sestavit konfigurace se dvěma nebo třemi ventily, což umožňuje řízení jednotlivých módů systému při snížení počtu kroků nutných k odběru vzorku. Snižuje se tím pravděpodobnost chyb při odběru a operátor má jasný přehled o průběhu. Tato sestava ventilů je standardní součástí všech panelů GSM i panelů GSL.

Dvouventilové přepínání
Tříventilové přepínání
2-valve switching valve
3-valve switching valve
2-valve switching valve diagram
3-valve switching valve diagram

Viz standardní koncepce GSM Swagelok.

gsl illustration

Systém odběru kapalných vzorků

Systém odběru kapalných vzorků (GSL) je využitelný v mnoha aplikacích bez nebezpečí frakčního rozkladu nebo vypařování procesních kapalin při odběru za atmosférického tlaku. Dovoluje používat k nabírání a uchovávání vzorků méně nákladné laboratorní sklo. S jeho použitím poskytuje zpětnou vazbu o vizuální kvalitě proudícího vzorku. V systémech Swagelok GSL se pro zjednodušení složitých úkolů využívají stejné přepínací ventily jako v systémech GSM, jejichž součástí je také model MVS (systém Sentry Equipment), který zajišťuje načerpání vzorku do lahve. MVS má jako ochranný prvek proti nežádoucímu úniku držák s vratnou pružinou. Konstrukčním základem systémů Swagelok GSL jsou lahve Boston Round nebo nádoby na procesní médium, nicméně systém je schopen pracovat i s nádobami jiných tvarů a z jiných materiálů. Systémy GSL se montují pomocí potrubních armaturních prvků Swagelok zabezpečujících ochranu proti potenciálním netěsnostem armatur NPT.

Viz standardní koncepce GSM Swagelok.

Potřebujete poradit?

Máte-li nějaké dotazy, kontaktujte zástupce společnosti Swagelok.

KONTAKTOVAT ZÁSTUPCE SWAGELOKU