alert icon
Tyto internetové stránky nepodporují Internet Explorer 8 nebo 9. Použít jiný prohlížeč.
Skrýt hlášení hide icon
Swagelok Česká republika a Slovensko | Central Fluidsystems

Vaše autorizované obchodní a servisní centrum

Monitorování netěsností - Ultrazvukový detektor úniků

Energetický management je nezbytnou součástí jakéhokoliv podnikání. Je důležité vědět, že systémy, na které se spoléháte, jsou efektivní a pracují správně. Úniky na jakémkoliv místě znamenají ohrožení zdraví pracovníků, zvýšení nákladů, snížení produktivity a neefektivní provoz. Tyto náklady mohou mít formu uniklého média, poruch zařízení, odstávek, nákladů na údržbu, nehod či rizik pro životní prostředí. Identifikováním a odstraněním úniků se váš fluidní systém stává efektivnějším a vaše podnikání ziskovější.

Tato metoda detekcí netěsností v plynových systémech využívá detektor úniku Ultraprobe 9000, který usnadňuje, zrychluje a upřesňuje provádění inspekcí. Toto zařízení je určeno k zachytávání vzduchem šířeného ultrazvuku, jako je například ultrazvuk vydávaný turbulencemi při tlakových/podtlakových únicích a elektrických výbojích. Ultraprobe 9000 detekuje únik jakéhokoliv typu plynu.

Naši vyškolení pracovníci provádějí monitorování přímo na místě a tak mohou ověřit spolehlivost vašich instalovaných komponentů. Může se jednat o rafinérii, petrochemická zařízení, instalaci pro rozvod plynu ve výzkumné laboratoři, čerpací stanici pro stlačený zemní plyn či dokonce park vozidel na zemní plyn. Pracovníci společnosti Swagelok rádi provedou audit vašich zařízení, analyzují vaše instalace a vypracují podrobnou zprávu o možných metodách zlepšení. Po dokončení monitorování obdržíte podrobnou zprávu, která bude obsahovat veškeré testované přípojky a nalezené problémy. Navíc jsme schopni provést hloubkovou analýzu výkonnosti vašeho fluidního systému.

Výhody monitorování emisí zahrnují:

- snížení energetických ztrát ve vašem podniku

- úspora nákladů na práci a energie

- omezení nutnosti provádění předělávek

- snížení nákladů na údržbu a opravy úniků

Kontaktujte nás ještě dnes pro naplánování monitorování netěsností plynových systémů ve vašem podniku.