alert icon
Tyto internetové stránky nepodporují Internet Explorer 8 nebo 9. Buď musíte aktualizovat verzi vašeho prohlížeče Internet Explorer nebo použít jiný prohlížeč.
Skrýt hlášení hide icon
Swagelok Česká republika

Vaše autorizované obchodní a servisní centrum

Výhody kompresního šroubení Swagelok

Již více než 65 let je kompresní šroubení Swagelok® synonymem nejvyšší spolehlivosti

Občas slýcháme některé termíny tak často, že už pomalu nevnímáme jejich význam. Vezměme si například termín „kompresní šroubení“. Kompresní šroubení je obecně používaný termín, který slouží k popisu prvků, jejichž účelem je vytvoření bezúnikového spoje mezi jednotlivými částmi potrubí nebo potrubím a dalšími prvky fluidních systémů.

Všeobecně známé trubkové šroubení Swagelok na principu dvou svěrných kroužků bylo na trh uvedeno před více než 65 lety a od té doby se stalo průmyslovým standardem.

Úniky z fluidních systémů se vyskytují především v místech spojů, kde dochází k selhání trubkových šroubení, která jsou vystavena provozním podmínkám včetně vibrací a teplotních cyklů. Spolehlivost šroubení je tedy zcela zásadní. Ačkoliv je známo, že nic takového jako za všech okolností stoprocentně těsnící šroubení neexistuje, zkušenost ukázala, že některé konstrukce šroubení jsou výrazně lepší než ostatní.

Šroubení s jedním těsnicím prvkem například nemohou odolávat příliš velkému tlaku nebo vibracím, šroubení s kuželovou těsnicí plochou ("flare") odolávají vysokým tlakům, ale při montáži vyžadují použití speciálního nářadí pro přípravu potrubí, atd. Jako odpověď na tato omezení vyvinula společnost Swagelok v roce 1947 šroubení na principu dvou svěrných kroužků (Swagelok Tube Fitting).

Patentovaná geometrie zadního kroužku umožňuje šroubení Swagelok excelovat ve třech klíčových oblastech:

1. Nalisování do povrchu potrubí pro získání vysoké odolnosti vůči tlaku
2. Plynotěsnost pro zajištění dokonalé těsnosti systému
3. Odolnost vůči vibracím pro ochranu před působením vnějších sil

Unikátní způsob nalisování zadního kroužku do potrubí zajišťuje lepší kontakt s povrchem potrubí a vyšší pevnost spoje.

Na výše uvedeném obrázku je znázorněn řez nainstalovaným šroubením. Utahováním matice dochází k posunu zadního kroužku směrem dopředu a k jeho zalisování do povrchu potrubí, čímž je vytvořena velkoplošná „záchytná“ zóna (Colleting region). Tato zóna poskytuje zvýšenou oporu potrubí za místem sevření (Tube Grip), čímž účinněji chrání spoj proti negativnímu vlivu vibrací potrubního systému, tepelných dilatací a únavě materiálu. Povrch zadního kroužku je speciálně vylepšen tak, aby si zachoval svoji tvárnost a vykazoval vynikající odolnost vůči korozi.

Níže uvedená ilustrace znázorňuje funkci předního kroužku. Při posouvání předního kroužku směrem dopředu se vyhlazuje povrch potrubí a vnitřního kuželu těla šroubení, čímž je dosaženo plynotěsného spojení (Gas Seal).

Netěsnost šroubení může kromě finanční ztráty způsobit i řadu bezpečnostních rizik. Kromě energetických ztrát hrozí ovlivnění kvality koncového produktu či dokonce zranění osob. Následné opravy úniků znamenají nechtěné prostoje a zvýšené náklady na údržbu. 

Stejně jako u mnoha jiných činností v průmyslovém sektoru je prevence nejbezpečnějším a nejúspornějším přístupem. Začněte tedy výběrem šroubení, na které se můžete spolehnout a snižte tím Vaše rizika na minimum.

Podívejte se na následující videa pro více informací o unikátním kompresním šroubení Swagelok a jeho vlastnostech nebo nás kontaktujte.